Oddając samochód do naszego warsztatu możesz liczyć na profesjonalną obsługę oraz jakość jaką powinien oferować dobry warsztat.

Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez BLACHMED ADRIAN SZPAKOWSKI z siedzibą w Ząbkach 05-091 ul. Dąbrowskiego 21 z warsztatem w Zielonce ul. Zaułek 6 05-220, NIP: 125-163-61-50 dane kontaktowe dostępne w zakładce Kontakt.

 1. Godziny pracy udostępnione na wszelkich portalach, stronach internetowych i innych źródłach informacji nie są związane z godzinami przyjmowania klientów na oględziny czy naprawę, są jedynie sugerowanymi godzinami w jakich można kontaktować się telefonicznie, ale na ile to możliwe odbieramy telefony także po godzinach. Jedyną możliwością zapisania się na przyjazd do warsztatu, oględziny, naprawę lub odbiór naprawionego pojazdu jest wcześniejszy kontakt telefoniczny. Ograniczenie to istnieje aby wszyscy klienci mogli liczyć na maksymalną jakość obsługi tzn. nie możemy obsługiwać kilku klientów jednocześnie, cenimy Państwa czas więc nie chcemy abyście czekali, a jednocześnie nie chcemy się śpieszyć przy wykonywaniu naszych czynności ze względu ,,iż jest kolejka”, ponadto osoba prowadząca proces naprawy państwa pojazdu może ze względów służbowych przebywać poza warsztatem (zakup części, organizacja naprawy u podwykonawcy, wizyta u klienta, szkolenie) dlatego przed przyjazdem prosimy zadzwonić wcześniej.
 2. Za przedmioty pozostawione w pojeździe warsztat nie odpowiada.
 3. Warsztat nie ponosi odpowiedzialności za jakość materiałów i części dostarczonych przez klienta.
 4. Klient ma obowiązek odebrać pojazd z warsztatu najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od powiadomienia o zakończeniu naprawy, chyba że zostało ustalone inaczej.
 5. Jeżeli klient nie odebrał pojazdu w terminie 7 dni od zakończenia naprawy za każdy kolejny dzień przechowania pojazdu w warsztacie, naliczana będzie opłata parkingowa w wysokości 30 zł netto za 1 dzień aż do odbioru pojazdu wraz z uregulowaniem wszystkich należności.
 6. Jeżeli koszt przechowania pojazdu nieodebranego po naprawie przewyższy wartość tego pojazdu, pojazd przechodzi na własność warsztatu.
 7. Warsztat nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdu po wyznaczonym terminie odbioru pojazdu (1 dzień roboczy od zakończenia naprawy). Opłata za parkowanie w tym okresie pobierana jest w celu rekompensaty dla warsztatu za zablokowane miejsce parkingowe i nie wiąże się ona z jakąkolwiek odpowiedzialnością.
 8. Warsztat może dodatkowo ponad zaplanowany zakres prac wykonać konieczne dodatkowe prace lub zamówić dodatkowe wcześniej nie przewidziane części zamienne jakie są potrzebne aby wykonać prace wcześniej zaplanowane bez wcześniejszego informowania o tym klienta jeśli wartość dodatkowych prac i/lub części nie przekracza 10% od zaplanowanego wcześniej kosztu naprawy, w przypadku gdy koszty te przekraczają 10% wcześniej zaplanowanego kosztu naprawy warsztat musi uzyskać zgodę klienta na dalsze prace, w przypadku braku kontaktu z klientem warsztat może wstrzymać dalsze prace na odpowiedzialność klienta (brak kontaktu). Warsztat nie ponosi odpowiedzialności za nie pełne wykonanie usługi gdy klient nie zgodzi się na wynikłe w trakcie prac dodatkowe koszty pracy lub części. – Na ogół dodatkowe koszty wynikają z:  uszkodzeń nie widocznych na pierwszy rzut oka (ujawniają się po rozebraniu pojazdu), korozji połączeń śrubowych, korozji (śniedzi) złączeń przewodów elektrycznych, sparcenia plastiku, części jednorazowych.
 9. Klient wstawiając pojazd do naprawy jednocześnie upoważnia warsztat do jazd testowych na drogach publicznych oraz do poruszania się pojazdem w celu dostarczenia go lub odbioru od podwykonawcy, a w przypadkach koniecznych do postoju pojazdu na terenie warsztatu podwykonawcy.
 10. Zakład naprawczy nie ma obowiązku występować w stosunkach z zakładami ubezpieczeń, urzędami, organami ścigania, sądami ani też nie ma obowiązku występować w żadnych sporach z ubezpieczycielem, sprawcą szkody itp. itd. Bez względu na ustalenia warsztat ma prawo do wynagrodzenia zgodnego z ustaleniami z klientem lub kalkulacją. W przypadku konieczności stawienia się na wezwanie uprawnionego do tego organu przez jakiegokolwiek z pracowników warsztatu lub właściciela warsztatu, do stawiennictwa tego dojdzie na koszt klienta ewentualnie innej strony odpowiedzialnej, a koszt ten zostanie wyliczony z każdej godziny jaką pracownik/właściciel warsztatu będzie niedostępny po cenach detalicznych za RBG plus wszelkie koszty dodatkowe.
 11. Usługi objęte są gwarancją 6-cio miesięczną, chyba że przepisy lub umowy mówią o tym inaczej. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych kosztów dodatkowych np. związanych z naprawą u klienta, holowaniem pojazdu, pojazdem zastępczym. W przypadku niedokonania pełnej płatności w terminie gwarancja traci ważność, bez względu na wielkość niedopłaty, bez względu na długość opóźnienia w płatności oraz bez względu na to kto został zobowiązany do dokonania płatności w terminie. – niezależnie od warunków umowy (w każdej umowie jest ściśle określony termin płatności, nie przestrzeganie obowiązków wynikających z umowy skutkuje ograniczeniem tego przywileju). Gwarancja nie obejmuje elementów które przed naprawą były zarażone korozją (choćby śladową) pod kontem gwarancji na korozję oraz w przypadku elementów wcześniej naprawianych niezgodnie z technologią, całkowicie. – niezależnie od warunków umowy.
 12. Części uszkodzone do których zakup nowych części zamiennych został opłacony przez klienta mogą zostać zwrócone na życzenie klienta pod warunkiem że zadeklaruje to wcześniej (inaczej zostaną wyrzucone) części pozostawione w warsztacie przechodzą na własność warsztatu. Cześć uszkodzone w przypadku których zakup części zamiennych finansowany jest przez ubezpieczalnie pozostają w warsztacie i przechodzą na jego własność oraz są do dyspozycji ubezpieczyciela, a na żądanie ubezpieczyciela są przekazywane na własność ubezpieczalni. Koszt utylizacji części ponosi ich właściciel!

Obowiązki warsztatu:  Pracownik warsztatu wykonuje nieodpłatnie wyceny napraw jakie są wykonywane bez użycia programów eksperckich. Na ile to możliwe w trakcie wycen musi starć się dokonać kompleksowej wyceny, jednak nie musi do wycen rozbierać poszczególnych części pojazdu , aby ograniczyć procent niedoszacowanych wycen, z tego też względu wyceny mają prawo być niedoszacowane pod kontem ewentualnych prac dodatkowych lub dodatkowych części zamiennych, jednocześnie zmianie nie może ulec cena wcześniej zaplanowanych prac jeśli zakres tych prac nie uległ zmianie, chyba że na korzyść klienta.

Czas naprawy podawany klientowi do wiadomości zawiera minimalny zapas czasu potrzebnego na naprawę pojazdu, czas ten w 10% przypadków może jednak ulec wydłużeniu, najczęściej z powodów takich jak: konieczność bardziej czasochłonnego doboru koloru lakieru wraz z kolorystą, brak prądu, opóźnienia ze strony podwykonawców, zbyt duża ilość pojazdów jednocześnie w naprawie, poprawki (nieprzewidziane prace dodatkowe)przed wydaniem auta klientowi.

Warsztat gwarantuje dotrzymanie umówionej ceny jeśli zakres ustalonych prac lub dodatkowych części zamiennych nie uległ zmianie.

Po naprawach lakierniczych auto wydawane jest umyte (mycie standardowe) a wnętrze auta w stanie nie pogorszonym (sprzątamy po sobie, nie sprzątamy auta).

Jakość wszelkich napraw jest zgodna z ogólnie przyjętymi standardami tego typu napraw, aby dotrzymać wysokich standardów warsztat zastrzega sobie iż sam decyduje jakich napraw się podejmie a jakich nie. W związku z tym warsztat nie podejmuje się zazwyczaj napraw takich jak: naprawa pojazdu po szkodzie całkowitej, naprawa niezgodna z technologią, naprawa elementów skorodowanych, naprawa wgnieceń z rozciągniętą blachą (trwale odkształconą), polerowania zarysowań na granicy lub poniżej lakieru bezbarwnego, naprawa odprysków szyb typu pajączek, polerowanie lamp z uszkodzeniami wewnętrznymi np. mikro spękaniami klosza – chyba że klient z pełną świadomością efektu i braku gwarancji życzy sobie takiej naprawy.

Obowiązki Klienta: Klient ma obowiązek stawienia się w warsztacie w umówionych wcześniej godzinach, w szczególności gdy zaplanowane jest pozostawienie pojazdu do naprawy, w przeciwnym razie klient nie może oczekiwać terminowego wykonania zaplanowanych prac (ilość dni roboczych może wydłużyć się dwukrotnie np. gdy na miejsce spóźnionego klienta pracownik rozpoczął już naprawę innego pojazdu).

Obowiązek zapłaty za usługę spoczywa na kliencie przy odbiorze pojazdu, chyba że umówione było inaczej. Kwota do zapłaty może być negocjowana wyłącznie przed zapisaniem pojazdu na termin naprawy, w przypadku naprawy już wykonanej negocjacje ceny w takim momencie są nie na miejscu i nie mogą mieć wpływu na cenę, chyba że efekt pracy budzi zastrzeżenia (co się praktycznie nie zdarza przy naprawach zgodnych z technologią, w przypadku napraw niezgodnych z technologią (są wykonywane na życzenie klienta) reklamacje nie są rozpatrywane – klient który oszczędza na technologii musi być świadomy co robi).

Stan techniczny pojazdu wstawianego do warsztatu nie powinien budzić zastrzeżeń (poza miejscem uszkodzenia) , pojazd powinien posiadać wszystkie układu sprawne (chyba że to one uległy uszkodzeniu), instalacja elektryczna powinna być wolna od śniedzi przewodów elektrycznych w szczególności złączy elektrycznych, akumulator powinien być w pełni sprawny aby auto było można przeparkowywać z/do stanowiska naprawczego, z/do miejsca parkingowego. Za wszelkie awarie związane z nieprawidłowym stanem technicznym zawsze odpowiada posiadacz pojazdu niezależnie gdzie się on znajduje.

Ogólnie – za co warsztat odpowiada a za co nie.

Warsztat ma za zadanie wykonanie usługi w przyzwoitej jakości, terminie, cenie oraz dokonać wszelkich starań w celu zabezpieczenia mienia klienta, warsztat nie pełni jednak roli ubezpieczyciela, odpowiada jedynie za to za co jest odpowiedzialny.

Jakość – warsztat jest zobowiązany do zachowania technologii naprawczych (nie mylić z fabrycznymi) ogólnie przyjętych w tego typu placówkach, tzn. ,,musi to mieć ręce i nogi” chyba że klient zażyczy sobie inaczej np.: klient nie chce wymiany elementu, klient nie chce cieniowania, wgniecenie można tylko zmniejszyć w technologii PDR itp. – w takich przypadkach na życzenie i odpowiedzialność klienta jakość będzie odstawać od ogólnie przyjętych norm.

Terminowość – warsztat ma obowiązek udzielać wstępnie szacowanych terminów zakończenia naprawy, termin naprawy może zostać wydłużony w granicach rozsądku  (kilka dni/tydzień) chyba że warsztat jest uzależniony od podwykonawcy np. dostawcy części – w takich przypadkach wszelkie zastrzeżenia można kierować jedynie do strony trzeciej.

Cena- warsztat przestrzega planowanego budżetu naprawy, jeśli wynikną dodatkowe koszty stara się informować o tym klienta i na bieżąco konsultować. W przypadku ceny warsztat ma wykonać planowane naprawy w planowanym budżecie, jednak wszelkie dodatkowe prace i materiały podlegają dodatkowej wycenie, mogą to być wszelkie nie przewidziane koszty takie jak: nie fachowo wykonane poprzednie naprawy, zardzewiałe śruby, konieczne do wymiany elementy jednorazowe, konieczność kalibracji po demontażu, problemy elektroniczne po demontażu.(patrz punkt 8)

Konieczność zabezpieczenia mienia klienta – warsztat ma za zadanie na ile to jego możliwości techniczne pozwolą zabezpieczyć pojazd oraz kluczyki od pojazdu przed dostępem do nich osób nie powołanych oraz uszkodzeniami. W przypadku postąpienia w sposób nie odpowiedzialny klient jest chroniony przez ubezpieczenie OC warsztatu, w przypadkach nie związanych z odpowiedzialnością warsztatu jednym  odpowiednim ubezpieczeniem jest ubezpieczenie AC.

Warsztat nie pobiera opłat od dni postoju z uwzględnieniem wartości pojazdu tzn. że nie pełni roli ubezpieczyciela, a wstawienie pojazdu do warsztatu nie jest przeniesieniem 100% odpowiedzialności, a jedynie jej części dot. OC warsztatu.

„Tego nie było” -  warsztat nie jest instytucją ubezpieczeniową i nie pobiera opłat za postój pojazdu z uwzględnieniem wartości tego pojazdu, w związku z tym warsztat odpowiada jedynie za to za co rzeczywiście jest odpowiedzialny a nie za to co było a co nie (tyczy się szczególnie awarii elektrycznych i mechanicznych).

Kwestie elektroniczne

Za co warsztat odpowiada: warsztat ma za zadanie odłączyć i podłączyć elementy elektroniczne w miejscach do tego przeznaczonych (bez cięcia kabli), podczas wykonywania prac blacharskich odłączyć akumulator/zabezpieczyć akumulator (nie dot. następstw odpiętego akumulatora np. konieczności ustawiania wcześniejszych ustawień, dat, godziny, wpisywania kodu do radia (i ustalenia tego kodu)), na ile to możliwe zabezpieczyć elektronikę przed deszczem.

Za co odpowiada klient/ubezpieczyciel klienta: brak łączenia w kostce (korozja złączy elektronicznych (śniedź)) problemy spowodowane korozją zawsze są objęte odpowiedzialnością klienta/właściciela pojazdu, konieczność kalibracji po demontażu (większość urządzeń nie wymaga kalibracji są jednak wyjątki, warsztat który nie jest ASO niestety może często nie mieć wiedzy o takich wyjątkach)  konieczność kalibracji po demontażu nie jest następstwem błędu przy demontażu a jedynie brakiem informacji w trakcie wyceny, w wypadku aut uszkodzonych i kabrioletów wilgoć (nie mylić z deszczem/wodą) może wpłynąć negatywnie na sterowniki elektroniczne – warsztat ma za zadanie przykryć auto i chronić przed wodą/deszczem gdy np. nie ma okna, ale to klient musi się liczyć z tym iż parking jest na dworze a nie na hali warsztatowej, warsztat nie ma możliwości ochrony pojazdu przed zbyt wysoką wilgotnością powietrza oraz w przypadku przecieków (kabriolety).

Sytuacje losowe: Warsztat odpowiada za mienie powierzone do naprawy w sytuacjach losowych jedynie gdy jest za to odpowiedzialny np. pracownik warsztatu uszkodzi pojazd naprawiany. Warsztat nie odpowiada za sytuacje takie jak: uderzenie pioruna w samochód na parkingu, gradobicie, pożar, kradzież, trzęsienie ziemi,  uszkodzenie przez inne czynniki naturalne lub osoby inne niż pracownicy warsztatu popełniające przestępstwo.

Awarie na terenie warsztatu: Awarie elektryczne i mechaniczne mogą zdarzyć się każdego dnia i każdego kilometra. Gdy auto stoi np. 2 tygodnie w warsztacie ryzyko iż coś samo z siebie może się zepsuć wzrasta, często występują awarie związane ze zbyt słabym akumulatorem (auta nie są jeżdżone a są wielokrotnie odpalane i gaszone w celu przestawienia z/na stanowiska, z/na inne miejsce parkingowe. Na kliencie spoczywa obowiązek utrzymania akumulatora w dobrym stanie technicznym (często dostajemy auta które nie odpalają po kilku dniach), w przypadku zbyt niskich napięć akumulatora mogą wystąpić błędy które po naładowaniu się akumulatora powinny zniknąć – tak czy inaczej warsztat za nie odpowiada. To samo tyczy się awarii mechanicznych na terenie warsztatu – warsztat nie odpowiada za to że do awarii doszło na jego terenie, tak samo pretensje można by kierować do burmistrzów miast w których doszło do awarii.

Inne uszkodzenia estetyczne:  Do reklamacji wszelkich uszkodzeń estetycznych należy posiadać protokół oględzin estetycznych pojazdu z przed naprawy (zwany protokołem przyjęcia pojazdu na warsztat).  To jedyne uczciwe rozwiązanie kwestii co było a czego nie.

,,PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA POJAZDU NA WARSZTAT” – to dokument wystawiany wyłącznie na wyraźną prośbę klienta, dla obniżenia kosztów obsługi nie jest on oferowany do każdej usługi w gratisie, jego podstawowa wersja na życzenie klienta jest wykonywana jednak gratis (tego typu oględziny dotyczą opisu jedynie dużych uszkodzeń) a wykonanie pełnych oględzin estetycznych jest usługą płatną, konieczność mycia pojazdu do oględziny to także usługa dodatkowa. W trakcie takiej usługi dokumentowane jest każde uszkodzenie estetyczne na zewnątrz i wewnątrz pojazdu, wykonywane są dziesiątki czasem setni zdjęć dzięki którym możliwe jest rozpatrzenie reklamacji.

Warsztat nie jest instytucją ubezpieczeniową. Żaden warsztat nie pobiera opłat za postój pojazdu na parkingu warsztatu w zależności od wartości pojazdu, jego wieku , stanu i zużycia, pomnożoną przez ilość dni aby przenieść pełną odpowiedzialność za pojazd na warsztat – była by to działalność ubezpieczenia. W związku z tym warsztat nie odpowiada za awarie elektryczne, mechaniczne i inne awarie jakie mogą mieć miejsce w każdym miejscu w tym w warsztacie. Ponad to warsztat nie ponosi odpowiedzialności w trakcie naprawy za konieczność napraw/wymian demontowanych/odpinanych elementów gdy przyczyną/współprzycznyną uszkodzenia jest : korozja, śniedź (korozja elektroniki), zawilgocenie elektroniki, spróchnienie plastiku ze starości/temperatury, a w przypadku napraw PDR gdy istnieje uszkodzenie lakieru, lakier jest nie oryginalny, grubość lakieru wynosi powyżej 180um, lakier jest starszy niż 10 lat w przypadku samochodów krajowych, 5 lat w przypadku samochodów sprowadzanych, lakier został wypalony od słońca.

Części do naprawy: Warsztat nie jest placówką handlującą częściami w związku z czym ogranicza się jedynie do zakupu części potrzebnych do danych napraw, zakupywane są wyłącznie nowe części oryginalne lub wysokiej jakości zamienniki w przypadku których hurtownia/sprzedawca udziela gwarancji i odpowiada za jakość części i dostawy, natomiast jedynie na żądanie i odpowiedzialność klienta do naprawy pojazdu dokonuje się zakupu części zamiennych niskiej jakości lub używanych. Ze względu na ,,oszczędną decyzję” zakupową w przypadku części zamiennych niskiej jakości lub części zamiennych używanych pełną odpowiedzialność za termin dostawy, jakość, stan, pasowalność, ponosi klient, warsztat nie może brać na siebie nawet części skutków ,,oszczędnych decyzji”, klient wykonując oszczędności musi mieć świadomość co robi.

Reklamacje:

W związku z powyższym w zależności czego dotyczy dana reklamacja, warsztat w pierwszej kolejności ocenia kto jest odpowiedzialny za dany typ usterki, jeśli odpowiedzialny jest warsztat, usterka zostanie naprawiona przez lub na koszt warsztatu w innym warsztacie z podobnymi cenami i renomą. Okres naprawy reklamacyjnej nie obejmuje organizacji pojazdu zastępczego, celem jest jedynie usunięcie szkody. Tak jak napisano w powyższej części regulaminu warsztatu, warsztat nie pełni roli ubezpieczyciela i odpowiada wyłącznie za negatywne skutki swoich działań, skutki spowodowane innymi przyczynami klient może ubezpieczyć w zakładzie ubezpieczeń.  Jeśli chodzi o uszkodzenia estetyczne podstawą do reklamacji jest ,,PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA POJAZDU NA WARSZTAT” w wersji darmowej podstawowej lub rozbudowanej płatnej, podstawą do reklamacji może być także dokumentacja fotograficzna sporządzona samodzielnie przez klienta gdy zostawił pojazd do naprawy na placu warsztatu z dnia pozostawienia go do naprawy – wystarczy jakikolwiek dowód potwierdzający iż uszkodzenia nie było wcześniej lecz wyłącznie w formie dokumentacji papierowej lub fotograficznej