Naprawa odprysków szyb

Szyba samochodowa narażona jest na uderzenia kamieni wyrzucanych spod kół samochodu jadącego przed nią. Odpryski na szybie to nie tylko problem estetyczny pogarsza on również widoczność. Odprysk może spowodować pęknięcie szyby, a w konsekwencji kosztowną wymianę szyby i obniżenie wartości samochodu (przez wymianę szyby).

Uszkodzenie wypełniane jest specjalistycznymi żywicami. Żywica ta jest niezwykle rzadka i ma doskonałe własności penetrujące. Pod ciśnieniem doskonale wypełnia wszystkie zakamarki przestrzeni defektu.

Należy pamiętać aby zabezpieczyć uszkodzenie przed zabrudzeniem (na przykład przezroczystą taśmą klejącą) i naprawić je jak najszybciej, w przeciwnym razie – może się ono powiększać i szyba może pęknąć co uniemożliwi jej „uratowanie” przed wymianą.

Naprawiamy odpryski do wielkości monety 5-cio złotowej.

Naprawa odprysku.Wymiana szyby.
Cena 120zł.Cena 400-3000zł.
Brak obniżenia wartości pojazdu.Obniżenie wartości pojazdu.
Efekt: szyba jest naprawiona, nie pęknie dalej, odprysk znika w 90-95%.Efekt 100%.
Czas 40-90 minut.Czas 2-3 godziny + utwardzenie kleju.

Bez-nazwy-29Odprysk szyby czołowej przed i po naprawie.

Szyba została naprawiona, bez demontażu, pozwala to na ogromną oszczędność w porównaniu do kosztów jej wymiany.

Bez-nazwy-30

Naprawa szyby jest znaczną oszczędnością w porównaniu do kosztów jej wymiany, jednak należy pamiętać, o niewielkim ryzyku pęknięcia takiej szyby, ryzyko to wynosi z reguły 1-2%.

Bez-nazwy-31

Bez-nazwy-32Wypełnianie odprysku szyby.